Životní mapy® je projektivní, diagnostická a terapeutická metoda pro děti i dospělé.

 • ŽM®  jsou metodou, která dokáže velmi efektivně pracovat již s dětmi od 3 let věku.
 • mimořádně rychlou a efektivní technikou, jak objevit zdroje traumat
 • objevení skrytých vzorců myšlení a emočních zranění, které negativně ovlivňují život jedince
 • pro klienta je skvělou volbou pro rychlé vyřešení problémů
 • autory metody Životních map® (ve světě pod značkou KopsMethod®) jsou Kamila a Petr Kopsovi
 • sami říkají: "Když jsme s metodou před lety přišli, netušili jsme, jaký zájem vyvolá a jak velmi efektivní bude. A také, že osloví celé veliké spektrum lidí, od rodičů, prarodičů, až po celou řadu odborníků z řad pedagogiky, psychologie, pediatrie aj.

ŽIVOTNÍ MAPY® 

PRO DĚTI DO 6 LET


- je určena pro děti od 3 let a pro dítě je nezátěžová

- rychle diagnostikuje to, co se děje uvnitř dítěte

- pomáhá řešit problémy ve škole nebo v rodině

- včas pomůže objevit a řešit možná budoucí nebo aktuální směřování dítěte k různým závislostem

- tápete-li ve výchově, můžete se přesvědčit, zda na dítě nepřenášíte vlastní nezpracované traumata

- pomůže Vaše dítě připravit na chystanou životní změnu (rozvod, stěhování, školní zralost...)

- lépe porozumíte vnitřnímu světu dítěte, zlepšíte vzájemnou komunikaci a lépe ho pochopíte


ŽIVOTNÍ MAPY® 

PRO DĚTI 6 - 12 let


Dětská životní mapa® pro děti do 12 let

Období kolem dvanáctého roku je dobou, kdy má u dítěte proběhnout sebeidentifikace spojená se sebepřijetím. Velmi často se však stává, že tento proces je nějakým způsobem narušen. A je potřeba reagovat opravdu rychle, nepodcenit to. Je potřebné co nejrychleji zjistit příčinu narušení a pomoci dítěti i rodiči překlenout vzniklý problém. Hrajeme zde o čas.

Proč hrajeme o čas?

 • Právě dvanáctým rokem se uzavírá jedna z důležitých kapitol rozvoje dítěte.
 • Při včasném neřešení dochází velmi rychle ke ztrátě důvěry v rodičovské autority.
 • V tomto období začíná hledání vzorů. Pokud je nehledá v rodičích, začne je hledat mimo rodinu.
 • Dvanáctý rok přináší snahu o vymanění se (z pohledu dítěte) z nefunkčních vztahů a vzorců a hledání odpovídající nového vzoru. Hrozí tak nedorozumění a konflikty.
 • Neřešením situace si přenese dítě do dospělosti trauma s nesebepřijetím a konflikt s rodičem.


ŽIVOTNÍ MAPY® 

PRO DOSPĚLÉ


- jsou moderním a rychlým nástrojem jak objevit příčinu aktuálních problémů, které žiji

- dávají okamžitou odpověď a zároveň dávají i konkrétní návod, jak situaci řešit

- řeší traumata z dětství, sklony k sebedestrukci, zacyklení v myšlení a pocitech

- problémy s rozhodováním a limity, s přijetím a sebehodnotou

- prevence i řešení závislostí a partnerské neshody

- vlastní sezení trvá 2 - 2,5 hodiny

- v případě hlubokého a závažného problému je někdy potřeba toto sezení několikrát zopakovat


JAK PROBÍHÁ SAMOTNÉ SEZENÍ?

DĚTSKÁ MAPA:

- dětský klient vstupuje spolu s doprovodem - rodičem

- po úvodních pár větách doprovod-rodič odchází a dětský klient zůstává pouze s lektorem

- lektor provází dětského klienta Životní mapou®

- dětský klient maluje a povídá si s lektorem

- po ukončení mapy, přichází rodič

- lektor dává výstupní kroky a doporučení

- probíhá cca 30 min konzultace, aby bylo vše pochopeno 

- dětský klient zůstává celou dobu v místnosti

- sezení trvá zhruba 1,5 - 2,5 hodiny

- u dítěte dochází k uvolnění

DOSPĚLÁ MAPA

- klient vstupuje do místnosti

- popovídáme si pár úvodních vět, potom se přistupuje k mapě

- klient začíná malovat a mapou ho provádím 

- nabízím bezpečné prostředí pro povídání

- po ukončení práce s mapou letor dává výstupní kroky

- s klientem probíhá 30 min konzultace, aby vše pochopil

- samotné sezení trvá zhruba 2 - 2,5 hodiny

- v rámci svých služeb Vám nabízím 30 min konzultační hovor ZDARMA k první Životní mapě® a to, po 1-2 týdnech od namalované mapy

- podle zkušeností mapa dále pracuje s klientem a jeho mozkem ještě tři týdny 


PROČ SI NAKRESLIT MAPU ?

- mapy nás vracejí do dětství, kde najdeme a transformujeme nabyté vzorce chování a programy

- mapa nás nenutí znovu do traumat vstoupit ani je rozebírat, ale v kreslení to jde s nadhledem

- dojdete konečně k pochopení (to je to co nás leckdy nejvíc trápí, chceme znát PROČ a JAK)

- mapa Vás stabilizuje a transformuje ve svém osobním životě

- je určena k poznání svého osobního příběhu

- Že neumíte kreslit? Toho se vůbec nebojte, nejsem tu pro posuzování výtvarného talentu

- Že si období dětství nepamatujete? Budete překvapeni, jak si Váš mozek vše pamatuje a tělo si ukládá

- ráda Vás uvidím, uslyším, provedu procesem malování Životní mapy® a společně strávíme čas


DOPORUČUJI PROJÍT CYKLUSEM ŽM®

Od narození a vlastně doposud prožíváme dennodenně různé situace, sbíráme traumata a ovlivňují nás nevědomky vzorce chování od rodičů, pedagogů, autorit. 
Věty: "Nikdy nebudu jako máma/táta!" "To mi dělala moje máma/táta a já to teď dělám mým dětem!" 
vyslovil určitě téměř každý...

Nemůžeme tedy očekávat, že po jednom sezení se stane zázrak a staneme se ryzí osobností. Je potřeba trpělivosti hlavně k sobě sama a dát si potřebný čas. 

Můžeme to přirovnat jednoduše k cibuli a jejím slupkám, každý z nás má těch slupek jiný počet, jsou jinak silné, jinak náročné a jinak bolestivé. Ale nikdy nemůžeme začít loupat cibuli uprostřed...

DLOUHÝ CYKLUS MAP

- klienta čeká celkem 12 map

- je to jako postupné odlupování slupek cibule

- stejně tak odlupujeme traumata

- proto začínáme věkem 12ti let a končíme 0, tedy početím

- rozmezí mezi mapami je minimálně 3 týdny

- cyklus se platí vždy postupně, ne předem najednou

ZKRÁCENÝ CYKLUS MAP

- klienta čekají 4 mapy (12, 6, 3, 1 rok)

- je to rychlejší

- nejde tolik do všech období, ale klientovi i tak pomůže

- rozmezí mezi mapami je minimálně 3 týdny

- cyklus se platí vždy postupně, ne předem najednou


více naleznete i na oficiálních stránkách v odkaze:


OTÁZKY A ODPOVĚDI:

Proč je schopen člověk, když si věci "namaluje do Mapy", pochopit o co běží?

Dochází ke spojení obrazové, procesní, indukční a sluchové části v člověku.

Vzniká ucelený přehled o situaci, jejich příčinách i vzešlých následcích , s odpovědí, proč to tak je.

Protože je veden k vlastnímu AHA - momentu, nikoliv osobnímu výkladu "terapeuta ŽM".

Jaké jsou principy, se kterými pracujeme?

Celistvý pohled na člověka. Práce s příčinami i následky zároveň. 

Odhalování skutečných příčin traumat, životních a situačních zacyklení, závislostí, apod. 

Odkrytí a uvolnění nevědomých procesů v mysli klienta. Převedení nevědomých procesů do vědomých. 

Nastavení konkrétních kroků, vedoucích k jejich řešení. Vyhodnocování těchto kroků a jejich případná korekce nebo nastavení nových kroků.

Co tuto metodu odlišuje od jiných metod?

Poskytuje velmi rychlou a přesnou diagnostiku. Je vysoce spolehlivá. 

Je použitelná a účinná již pro děti od 3 let věku. Je nezátěžová. Je měřitelná. 

Dává ihned konkrétní kroky k řešení. Je velmi dobře využitelná jako součást psychiatrické, psychologické a terapeutické praxe.

Proč je tato metoda tak smysluplná?

Je rychlá. Co se řeší roky nebo měsíce lze zpracovat během několika návštěv. 

Je komplexní. Zahrnuje práci s aktuální situací a s jejími skutečnými příčinami, které sahají až do našeho dětství. Obsahuje vysvětlení a pochopení daného problému. 

Dává konkrétní výstupy a konkrétní kroky k řešení. Zároveň probíhá přirozená terapie podpořená "koučovacími" kroky. Je funkční.

Právě rychlost a konkrétnost nám dává základní složku funkčnosti. Všichni jsme prošli svým dětstvím a máme v sobě uloženo mnoho podvědomých programů a traumat, které mají destrukční složku. A to je dalším důvodem funkčnosti této metody. Protože je dokáže najít a zpracovat.


Kdy je pro mne metoda Životní mapy® /KopsMethod® vhodná?

Odpovězte si na následující otázky: 

Chci prožívat šťastný život, ale motám se stále dokola?

Chci mít fungující partnerství?

Chci být vzorem pro své děti a dát jim to nejlepší?

Pokud bude jedna odpověď  ANO, pak je výborné využít této metody k naplnění svých potřeb.


texty a materiály pro web čerpány od ⒸKamila a Petr Kopsovi