Životní mapy® je projektivní, diagnostická a terapeutická metoda pro děti i dospělé.

 • ŽM®  jsou metodou, která dokáže velmi efektivně pracovat již s dětmi od 3 let věku.
 • mimořádně rychlou a efektivní technikou, jak objevit zdroje traumat
 • objevení skrytých vzorců myšlení a emočních zranění, které negativně ovlivňují život jedince
 • pro klienta je skvělou volbou pro rychlé vyřešení problémů
 • autory metody Životních map® (ve světě pod značkou KopsMethod®) jsou Kamila a Petr Kopsovi
 • sami říkají: "Když jsme s metodou před lety přišli, netušili jsme, jaký zájem vyvolá a jak velmi efektivní bude. A také, že osloví celé veliké spektrum lidí, od rodičů, prarodičů, až po celou řadu odborníků z řad pedagogiky, psychologie, pediatrie aj.
Metoda umí také řešit sebepoškozování, úzkosti, malou sebehodnotu, sebelásku a mnoho dalšího...
V dnešní době dlouhých čekacích dob u psychologů, je dostupným nástrojem pro rodiče i školy, ale hlavně záchranou brzdou pro děti.

texty a materiály pro web čerpány od ⒸKamila a Petr Kopsovi

ŽIVOTNÍ MAPY® PRO DĚTI DO 6 LET

 • je určena pro děti od 3 let a pro dítě je nezátěžová

 • rychle diagnostikuje to, co se děje uvnitř dítěte
 • pomáhá řešit problémy ve škole nebo v rodině
 • včas pomůže objevit a řešit možná budoucí nebo aktuální směřování dítěte k různým závislostem
 • tápete-li ve výchově, můžete se přesvědčit, zda na dítě nepřenášíte vlastní nezpracované traumata
 • pomůže Vaše dítě připravit na chystanou životní změnu (rozvod, stěhování, školní zralost...)
 • lépe porozumíte vnitřnímu světu dítěte, zlepšíte vzájemnou komunikaci a lépe ho pochopíte
 • pro děti někdy stačí jedna jediná mapa, ale pokud dítě je uzavřené nebo naopak hyperaktivní, počítejte s cyklusem map

ŽIVOTNÍ MAPY® PRO DĚTI 6-12 LET

Období kolem dvanáctého roku je dobou, kdy má u dítěte proběhnout sebeidentifikace spojená se sebepřijetím. Velmi často se však stává, že tento proces je nějakým způsobem narušen. A je potřeba reagovat opravdu rychle, nepodcenit to. Je potřebné co nejrychleji zjistit příčinu narušení a pomoci dítěti i rodiči překlenout vzniklý problém. Hrajeme zde o čas.

Proč hrajeme o čas?

 • Právě dvanáctým rokem se uzavírá jedna z důležitých kapitol rozvoje dítěte.
 • Při včasném neřešení dochází velmi rychle ke ztrátě důvěry v rodičovské autority.
 • V tomto období začíná hledání vzorů. Pokud je nehledá v rodičích, začne je hledat mimo rodinu.
 • Dvanáctý rok přináší snahu o vymanění se (z pohledu dítěte) z nefunkčních vztahů a vzorců a hledání odpovídající nového vzoru. Hrozí tak nedorozumění a konflikty.
 • Neřešením situace si přenese dítě do dospělosti trauma s nesebepřijetím a konflikt s rodičem.
 • v tomto věku již mají děti nasbíráno více věcí, pokud dítě již sotva komunikuje s okolím nebo naopak extrémně - agrese, útoky, počítejte s cyklusem map

ŽIVOTNÍ MAPY® PRO DOSPĚLÉ 

jsou moderním a rychlým nástrojem jak objevit příčinu aktuálních problémů, které žiji

- dávají okamžitou odpověď a zároveň dávají i konkrétní návod, jak situaci řešit

- řeší traumata z dětství, sklony k sebedestrukci, zacyklení v myšlení a pocitech

- problémy s rozhodováním a limity, s přijetím a sebehodnotou

- prevence i řešení závislostí a partnerské neshody

- vlastní sezení trvá 2 - 2,5 hodiny

- v dospělosti máme nasbíráno tolik věcí, že je vždy nutné počítat s cyklusem map

- to znamená, že se budeme potkávat každý měsíc, kdy se budeme vracet postupně rok za rokem k prenatálnímu období

- v případě hlubokého a závažného problému je někdy potřeba navrátit se do stejného roku několikrát

- časový interval mezi mapami nesmí být delší než max. 2 měsíce, jinak musíme začínat znovu, tedy 12 rokem klienta

- jedna mapa vás opravdu neposune, jen pro vyzkoušení metody, proto ani nevolejte

Jak probíhá samotné sezení

DĚTSKÁ MAPA

 • dětský klient vstupuje spolu s doprovodem - rodičem
 • po úvodních pár větách doprovod-rodič odchází a dětský klient zůstává pouze s lektorem
 • lektor provází dětského klienta Životní mapou®
 • dětský klient maluje a povídá si s lektorem
 • po ukončení mapy, přichází rodič
 • lektor dává výstupní kroky a doporučení
 • probíhá cca 30 min konzultace, aby bylo vše pochopeno
 • dětský klient zůstává celou dobu v místnosti
 • sezení trvá zhruba 1,5 - 2,5 hodiny
 • u dítěte dochází k uvolnění a transformaci

DOSPĚLÁ MAPA

 • klient vstupuje do místnosti
 • popovídáme si pár úvodních vět, potom se přistupuje k mapě
 • klient začíná malovat a mapou ho provádím
 • nabízím bezpečné prostředí pro povídání
 • po ukončení práce s mapou letor dává výstupní kroky
 • s klientem probíhá 30 min konzultace, aby vše pochopil
 • samotné sezení trvá zhruba 2 - 2,5 hodiny
 • terapie probíhá již po celou dobu práce u mapy a končí až cca po 3 týdnech, kdy se v mozku stále "přemisťuje nábytek"
 • mezi mapami je možná konzultace, pomoc s průběhem a dovysvětlení
 • můžeme také počítat s psychosomatickými projevy
 • pokud jste nyní v depresích, musíme se znovu vyškrábat přes úzkosti, nezájem až ke komunikaci s okolím
 • ano, bude to bolet, ale chcete žít nynější nežitý život nebo chcete být sami sebou a mít otěže ve svých rukou?

PROČ SI NAKRESLIT MAPU ?

- mapy nás vracejí do dětství, kde najdeme a transformujeme nabyté vzorce chování a programy

- mapa nás nenutí znovu do traumat vstoupit ani je rozebírat, ale v kreslení to jde s nadhledem

- dojdete konečně k pochopení (to je to, co nás leckdy nejvíc trápí, chceme znát PROČ a JAK)

- mapa Vás stabilizuje a transformuje ve svém osobním životě

- je určena k poznání svého osobního příběhu

- Že neumíte kreslit? Toho se vůbec nebojte, nejsem tu pro posuzování výtvarného talentu

- Že si období dětství nepamatujete? Budete překvapeni, jak si Váš mozek vše pamatuje a tělo si ukládá

- ráda Vás uvidím, uslyším, provedu procesem malování Životní mapy® a společně strávíme čas

CYKLUS ŽM®

Od narození a vlastně doposud prožíváme dennodenně různé situace, sbíráme traumata a ovlivňují nás nevědomky vzorce chování od rodičů, pedagogů, autorit. Věty: "Nikdy nebudu jako máma/táta!" "To mi dělala moje máma/táta a já to teď dělám mým dětem!" vyslovil určitě téměř každý...


Nemůžeme tedy očekávat, že po jednom sezení se stane zázrak a staneme se ryzí osobností. Je potřeba trpělivosti hlavně k sobě sama a dát si potřebný čas.


Můžeme to přirovnat jednoduše k cibuli a jejím slupkám, každý z nás má těch slupek jiný počet, jsou jinak silné, jinak náročné a jinak bolestivé. Ale nikdy nemůžeme začít loupat cibuli uprostřed...


Mám klienty, kteří procházejí cyklusem a opravdu se jim život mění. Každý se uvolní z přetlaků. Mají se čím dál více rádi, dělají vědomé změny v životě, přestávají se zavděčovat, naučí se říkat ne, přestávají se bát autorit a další a další...


Ano, stojí to dohromady nemalé peníze, pokud ale něco chceme, finance si na to najdeme, ostatní je jen výmluva.

DLOUHÝ CYKLUS MAP

- klienta čeká více než 10 map

- je to jako postupné odlupování slupek cibule

- stejně tak odlupujeme traumata

- proto začínáme věkem 12ti let a končíme 0, tedy početím

- rozmezí mezi mapami je minimálně 3 týdny

- cyklus se platí vždy postupně, ne předem najednou

ZKRÁCENÝ CYKLUS MAP

- klienta čekají minimálně 4 mapy - tedy sezení 1x měsíčně

- je to rychlejší cyklus

- nejde tolik do hloubky a všech období, ale klientovi i tak pomůže

- rozmezí mezi mapami je minimálně 3 týdny

- cyklus se platí vždy postupně, ne předem najednou

Otázky a odpovědi

1. Proč je schopen člověk, když si věci "namaluje do Mapy", pochopit o co běží?

Dochází ke spojení obrazové, procesní, indukční a sluchové části v člověku.

Vzniká ucelený přehled o situaci, jejich příčinách i vzešlých následcích.

Protože je veden k vlastnímu AHA - momentu, nikoliv osobnímu výkladu "terapeuta ŽM".

2. Jaké jsou principy, se kterými pracujeme?

Celistvý pohled na člověka. Práce s příčinami i následky zároveň.

Odhalování skutečných příčin traumat, životních a situačních zacyklení, závislostí, apod.

Odkrytí a uvolnění nevědomých procesů v mysli klienta. Převedení nevědomých procesů do vědomých.

Nastavení konkrétních kroků, vedoucích k jejich řešení. Vyhodnocování těchto kroků a jejich případná korekce nebo nastavení nových kroků.

3. Co tuto metodu odlišuje od jiných metod?

Poskytuje velmi rychlou a přesnou diagnostiku. Je vysoce spolehlivá.

Je použitelná a účinná již pro děti od 3 let věku. Je nezátěžová. Je měřitelná.

Dává ihned konkrétní kroky k řešení. Je velmi dobře využitelná jako součást psychiatrické, psychologické a terapeutické praxe.

4. Proč je tato metoda tak smysluplná?

Je rychlá. Co se řeší roky nebo měsíce lze zpracovat během několika návštěv.

Je komplexní. Zahrnuje práci s aktuální situací a s jejími skutečnými příčinami, které sahají až do našeho dětství. Obsahuje vysvětlení a pochopení daného problému.

Dává konkrétní výstupy a konkrétní kroky k řešení. Zároveň probíhá přirozená terapie podpořená "koučovacími" kroky. Je funkční.

Právě rychlost a konkrétnost nám dává základní složku funkčnosti. Všichni jsme prošli svým dětstvím a máme v sobě uloženo mnoho podvědomých programů a traumat, které mají destrukční složku. A to je dalším důvodem funkčnosti této metody. Protože je dokáže najít a zpracovat.

5. Kdy je pro mne metoda Životní mapy® /KopsMethod® vhodná?

Odpovězte si na následující otázky:

Chci prožívat šťastný život, ale motám se stále dokola?

Chci mít fungující partnerství a vztahy?

Chci být vzorem pro své děti a dát jim to nejlepší?

Chci pochopit sebe i okolí?

Pokud bude jedna odpověď ANO, pak je výborné využít této metody k naplnění svých potřeb.


Objednejte se

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.