"Pomůžu porozumět metodě, ukážu Vám, kdo je tygr a naučím jak vše použít v praxi ve Vaší práci a komunikaci s dětmi."


Tato metoda mne natolik nadchla svou funkčností a jednoduchostí, že jsem se stala
SuperAmbasadorkou Tygřího světa®
s certifikátem přímo od tvůrců "tygrologie" manželů Kamily a Petra Kopsových.

Tygří svět® je efektivním nástrojem pro komunikaci, emoční inteligenci a pochopením sama sebe. Je úzce spojený s metodou Životních map®, kde se vnitřní Tygr objevoval, tygřími knihami a je pomocí nejen pro rodiče a děti, ale i pro pedagogy MŠ a ZŠ.  

Tygři mají svůj vlastní svět, který vznikl z mnohaletého praktického výzkumu při práci s dětmi ve věku od 2,5 roku. V průběhu tohoto výzkumu, který ostatně stále pokračuje, byly a jsou výsledky průběžně konzultovány s mnoha odborníky z oblasti pedagogiky, pediatrie, neurologie, psychiatrie, psychologie, logopedie a to nejen z ČR, ale z mnoha dalších zemí. 


Ráda Vás seznámím s Tygrem, 

pomůžu s pochopením Tygřího světa® 

a poradím s jeho aplikací do dětského kolektivu nebo běžného rodinného života.

Vše se dá aplikovat velmi rychle jak pro děti i dospělé. Je to skvělý nástroj nejen pro rodiče, pedagogy, asistenty, výchovné poradce, psychology, ale i týmové lídry a sportovní kouče. 

Našla jsem v tom velmi pomocný nástroj při komunikaci, emoční inteligenci, rozvoj osobnosti, inkluzi, ale i jako prevenci šikany. 

Která metoda nabízí vše pohromadě? Nevěříte? Přesvědčím Vás o výhodách Tygra a právě toho Vašeho spolu objevíme!

Po absolvování rozsáhlého kurzu Ambasador Tygřího světa® se vůbec budete dívat jinýma očima, konečně porozumíte sobě i lidem v okolí, uslyšíte úžasné věci, uvidíte pokroky a i doma pocítíte pohodovou atmosféru.  


"Krocení Tygra"

je proces poznávání, přebírání odpovědnosti a komunikační interakce sama se sebou a s okolím. Výsledky "krocení Tygra" u jednotlivce mají přímý a velmi příznivý vliv na celou rodinu či kolektiv.

K čemu může krocení Tygra pomoct?

 • lepšímu poznání sebe sama i druhých lidí
 • objevení vášně a tvořivé energie kreativity
 • lepším vztahům
 • zjednodušuje práci s dětským kolektivem
 • je prevencí šikany
 • pomáhá snižovat míru stresu, napětí a agrese  
 • zlepšuje pozornost, zvyšuje odpovědnost dítěte
 • vhodné je i pro děti s ADHD a jinými poruchami pozornostiTygří svět® pro pedagogy

Tygří svět® je efektivním nástrojem pro pedagogy, který významně usnadňuje přímou práci s dětmi v MŠ a ZŠ v oblastech vzdělávání, komunikace s dětmi i rodiči, v začlenění dětí v kolektivu, inkluze a dalších. 

Tygří svět® je nejen nejnovějším, ale již také pedagogy v praxi oceňovaným "nástrojem", který pomáhá také výchovným poradcům, školním psychologům a asistentům pedagoga v jejich profesi.

 

Tygří svět® pro rodiče

Tygří svět® umožňuje rodiči díky novým náhledům pozitivně ovlivnit události a situace v rodině. Dokáže dát do souvislosti chování dítěte a vést jej optimálním rozvojem. Je světem, kterému dítě rozumí. Světem, díky kterému se přirozenou cestou učí respektu, zodpovědnosti a samostatnosti.

Tygří svět® je skvělým pomocníkem při výchově dítěte v rodině. Vychází z mnohaletých zkušeností z práce s dětmi všech věkových kategorií i dospělých s využitím metody Životní mapy®/ Kops Method®            texty ⒸKamila a Petr Kopsovi


Tygří knihy alias Tygří série, první i druhé vydání knih


Tygří série 

PRVNÍ KNÍŽKA: Tygr dělá uáá uáá... Vás provede příběhem školáka Jakuba, který má svého Tygra, co Jakubovi vyvádí a kdo vlastně ten jeho Tygr je. Je to psáno pro děti a právě formou, aby tomu děti porozuměly a ztotožnily se s Jakubem. Pro rodiče je to nástroj pro jejich děti, aby pochopily Tygří svět. 

DRUHÁ KNÍŽKA: Jak se krotí tygr je už praxí s Tygřím světem v podobě lekcí, na které je potřeba Krotitel - dítě a asistent krotitele - rodič. Naučíte zacházet s tygry, chápat je, rozumět jim a spolupracovat s nimi. Pokud zvládnete alespoň jednu lekci, uvidíte, že se život ve vaší rodině může velmi příjemně změnit. 

TŘETÍ KNÍŽKA: Jak se domluvit s tygrem je zaměřena také na praxi. Pomůže vám vyznat se ve vrozených komunikačních typech, zejména u dětí, ale i u sebe. Pochopíte, jak ovlivňují člověka již od dětství a budete moci tuto znalost využít v běžném životě.

ČTVRTÁ KNÍŽKADeník zvědavého tygra je zábavným zápisníkem, který nabízí dětskému čtenáři dobrodružnou cestu poznávání sebe a svého Tygra. Nejen že se zabaví, ale naučí se i spoustu nového o sobě, o lidech kolem a o světě. Najdete zde zajímavé příběhy, dítě může zkusit něco uvařit, být na chvíli novinářem nebo detektivem, ... 

Knihy si u mne můžete prohlédnout a zakoupit


Kdo se může přihlásit na kurz?

projít kurzem Tygřího světa® může opravdu každý:

 • pedagogové jakéhokoliv typu
 • asistenti pedagoga
 • psychologové, psychoterapeuti
 • rodiče nebo prarodiče
 • pěstouni
 • sportovní koučové
 • pracovníci dětských center
 • pracovníci klubových a kroužkových center
 • pro nastávající rodiče je to přednávod pro výchovu a pochopení dítěte

texty a materiály pro web čerpány také od ⒸKamila a Petr Kopsovi

Kontakt

Iva Třešňáková

Ostružno 46, Jičín, 506 01

774 027 494

tresnaiva@gmail.com