Komunikační Typy

"Pomůžu odhalit komunikační typy ve Vaší rodině nebo v kolektivu a vysvětlím kde na sebe narážíte."


Obě metody - Životní mapy® i Tygří svět®-

provází komunikační typy.


Pokud poznáte svůj komunikační typ a typ dítěte, můžete předejít mnohým dohadům se svými potomky, s kolegy v práci, v partnerství a pomůžou vám k lepší vzájemné domluvě.


Mnoha rodičům nedá spát, jak jsou jejich vlastní děti velmi rozdílní. Na každého platí něco jiného. Autoři metod Kamila a Petr Kopsovi se pokusili najít klíč k úspěšné komunikaci s dětmi. Jsou přesvědčeni, že k úspěšnému dorozumění s dítětem je potřeba přizpůsobit také svou řeč. Byly popsány čtyři komunikační typy, kdy jeden je vždy dominantním.

Pocitový typ

Takové dítě dá ze všeho nejvíc na svoje pocity. Neuvědomuje si konkrétní detaily, ale celkové dojmy ze situací, obrázků nebo hudby. Emoce jsou ovšem tak trochu nevypočitatelné a dětem se těžko popisují.

Rozumový typ

Takové dítě miluje data, informace a procesy. Vše si rozděluje do logických kroků, užije ho na návody, plány a časové rozvrhy. 

Obrazový typ

Takové dítě vidí svět v obrazech. Nejlépe se učí pomocí názorných ukázek a dopředu potřebuje vědět, k jakému cíli se ubírá. Nemá moc trpělivosti, potřebuje aktivitu a možnost rozvíjet svou kreativitu.

Sluchový typ

Pro takové dítě je nejdůležitější sluch. Nesnáší hádky a křik. Ve škole mohou mít problémy kvůli zápiskům, látku si ale zapamatují z výkladu učitele.


Nevíte ani sami, který typ jste?

Ve společnosti vnímáte přísun pocitů, které nejsou ani vaše a nevyznáte se v nich? Pro druhé uděláte všechno pro svůj dobrý pocit? Staráte se o ostatní, aby jim nic nechybělo?

můžete být pocitový typ


Jste nejistí, pokud nemáte dostatek informací a potřebujete se doptávat na spoustu věcí? Milujete tabulky a systémy? Musíte mít vše naplánováno a rozmyšleno?

můžete být rozumový typ


Jste opravdu naštvaní, pokud vám na poslední chvíli někdo změní plán? Nemáte s ničím trpělivost?

můžete být obrazový typ


Připadáte si jako chameleon, který s každým člověkem mluví jinak? Nalaďujete se na druhé lidi a jejich jazyk? Nesnášíte, když vás někdo nenechá domluvit?

můžete být sluchový typ


Proč jen můžete?

Někteří lidé a jejich komunikační typy jsou lehko rozpoznatelní i v pár minutách. U dětí je to většinou ještě lehčí. 

Ale někteří z nás, jsou přepsaní komunikačním typem svého otce nebo matky. O to větší je potom práce, znovu se najít a pochopit se.

V každé rodině jsou většinou osoby s rozdílným kom. typem, žijí v jedné domácnosti, děti jsou vychovávané stejnými rodiči, ale stejně si vůbec nerozumí


Jak s nimi pracovat?

Ráda Vám pomůžu otypovat členy rodiny a vysvětlím, kdo, co a jak potřebuje.


Kontaktujte nás

Iva Třešňáková

Ostružno 46, Jičín, 506 01

774 027 494

tresnaiva@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=61557421500747