Komunikační Typy

"Pomůžu odhalit komunikační typy ve Vaší rodině nebo v kolektivu a vysvětlím kde na sebe narážíte."


Obě metody 

- Životní mapy® i Tygří svět®-

provází komunikační typy.


Pokud poznáte svůj komunikační typ a typ dítěte, můžete předejít mnohým dohadům se svými potomky a pomůžou vám k lepší vzájemné domluvě.


Mnoha rodičům nedá spát, jak jsou jejich vlastní děti velmi rozdílní. Na každého platí něco jiného. Autoři metod Kamila a Petr Kopsovi se pokusili najít klíč k úspěšné komunikaci s dětmi. Jsou přesvědčeni, že k úspěšnému dorozumění s dítětem je potřeba přizpůsobit také svou řeč. Byly popsány čtyři komunikační typy, kdy jeden je vždy dominantním.

Pocitový typ

Takové dítě dá ze všeho nejvíc na svoje pocity. Neuvědomuje si konkrétní detaily, ale celkové dojmy ze situací, obrázků nebo hudby. Emoce jsou ovšem tak trochu nevypočitatelné a dětem se těžko popisují.

Rozumový typ

Takové dítě miluje data, informace a procesy. Vše si rozděluje do logických kroků, užije ho na návody, plány a časové rozvrhy. 

Obrazový typ

Takové dítě vidí svět v obrazech. Nejlépe se učí pomocí názorných ukázek a dopředu potřebuje vědět, k jakému cíli se ubírá. Nemá moc trpělivosti, potřebuje aktivitu a možnost rozvíjet svou kreativitu.

Sluchový typ

Pro takové dítě je nejdůležitější sluch. Nesnáší hádky a křik. Ve škole mohou mít problémy kvůli zápiskům, látku si ale zapamatují z výkladu učitele.