MŠ a ZŠ

Představte si svět, ve kterém je výchova dětí snadná a hravá.

Svět, ve kterém pedagogové, rodiče a trenéři mohou rozvíjet jedinečnost každého dítěte a zároveň stavět na důvěře.
Takovým místem je Tygří svět®- Svět, který dětem rozumí.

Co Tygří třída přináší

do Vaší školky či školy?


UČITEL/PEDAGOG

 • díky aktivitám Tygří třídy lépe pozná KT žáka , jeho osobnost, silné a slabé stránky. 
 • Bude vědět, kdo na co dobře slyší, reaguje, tím získá pozornost, rychlejší pochopení učiva. 
 • Z toho vyplývají lepší učební výsledky (spokojený žák, učitel i rodič). 
 • Učitel bude umět lépe zvládnout třídu, méně se vyčerpá (prevence vyhoření), pocit zadostiučinění. 
 • Získá vyšší přirozenou autoritu, vytvoří lepší atmosféru ve třídě = prevence šikany a jiných patologických jevů. 
 • Tím, že má se žáky dobré vztahy, svěřují se mu s problémy, které je trápí (možná včasná intervence). 
 • Učitel nemusí věnovat tolik energie řešením disciplíny, a tak může naplno využít svoji kreativitu ve vyučovacím procesu. 
 • Těší se do třídy, což se pozitivně odrazí nejenom na atmosféře třídy a vzájemných vztahů, ale i školních výsledků.


ŘEDITEL

 • Ředitel nemusí věnovat tolik energie řešením disciplíny s pedagogy v jejich třídách.
 • Má více času na svou práci.
 • Těší se do třídy, což se pozitivně odrazí nejenom na atmosféře třídy a vzájemných vztahů, ale i školních výsledků.


ŽÁK 

 • získá pocit, že mu někdo rozumí, co mu pomůže lépe zvládnout nároky školního prostředí. 
 • Díky vysvětlování za pomocí KT lehčeji pochopí učivo, bude úspěšný, získá lepší sebeobraz, sebehodnotu a sebevědomí. 
 • V osobě pedagoga získá motivátora, důvěrníka, ochránce. 
 • Díky dalším aktivitám získá sebekontrolu, respekt druhých, empatii, návod na řešení konfliktů, zvládání stresu, bude se do školy těšit.


TŘÍDA 

 • lepší klima
 • spolupráce
 • respekt
 • prevence šikany
 • inkluze nových žáků


RODIČ získává spokojenost:

 • že dítě se těší do školy
 • že úspěšně zvládá novou sociální roli a povinnosti
 • že v osobě učitele našli profesionála nejenom po odborné, ale i po lidské stránce.


ŠKOLA

 • bude moderní škola, která bude s dětmi komunikovat na základě poznání jejich světa, komunikačního typu.
 • Zlepší se její výsledky a sociální klima. 
 • Získá lepší jméno, rodiče budou mít zájem zapsat tam svoje dítě, škola tím získá více financí. 
 • Dětem dá do života nejenom vědomosti, ale co je podstatnější, sociální dovednosti pro lepší fungování ve společnosti.

Nabízím workshopy, školení i besedy pro děti v MŠ i ZŠ

s metodou Tygřího světa® 

doba: 3-4 hodiny dle počtu dětí


WORKSHOPY pro děti

uvedení do Tygřího světa a pochopení Tygra

- uvedení dětí do Tygřího světa® hravou formou pomocí příběhu s Jakubem

- poznání svého Tygra

- poznávání Tygrů kamarádů a jejich jedinečností ve třídě

- propuštění Tygra z klece ven

- zklidnění Tygra

- řešení aktuálních situací pomocí Tygra

jedno setkání (2-3 hodiny) cena 3 500,- pro jednu třídu


Nabídka ročního setkávání a vyladění kolektivu, řešení problémů šité na míru dané třídě


- deset setkávání s aktivitami podporující klima v kolektivu

- proměna třídy v bezpečné a důvěrné místo, kde mi nikdo neubližuje 

- nastavení Tygří smečky

- sebehodnota a výjimečnost jedinců

- poznat sám sebe¨

- nebát se říct svůj názor a říci si co potřebuju

- emoční inteligence

- schopnost pracovat v kolektivu a vnímat své okolí

- a mnoho dalšího individuálně, protože každý kolektiv bude mít jinou dynamiku a své potřeby

deset setkání 1 x měsíčně nebo 1 x týdně (celkem až 30 hodin) cena 3.500 ,- pro jednu třídu


Staň se součástí světového týmu 

ambasadorů Tygřího světa®

Získej ucelený vhled do Tygřího světa®. Uč ostatní vnímat a respektovat svět dětí. 

Chcete pomáhat dětem, rodičům a pedagogům a být součástí změny v pedagogice a rodinných vztazích? Jako ambasador získáte nejobsáhlejší školení metody a oficiální certifikaci pro využití Tygřího světa® ve své odborné praxi. 


Proč se stát ambasadorem?

 • chci si zvýšit svoji profesionalitu
 • chci více rozumět tomu, co se děje uvnitř světa dítěte
 • chci učit ostatní funkční přístup k dětem


 • Kdo se může stát ambasadorem?

  Ambasadorem Tygřího světa® se může stát každý, kdo splňuje alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

 • pedagogické vzdělání jakéhokoliv typu
 • asistent pedagoga s dokončeným kurzem asistenta
 • psycholog, psychoterapeut se zkušeností z práce s dětmi do 12ti let
 • praxe v práci s dětmi 3 – 12 let nebo trenér dětí a mládeže

 • Jak se stát ambasadorem?

  Toto školení dostanete od Super Ambasadora

  Absolvujete školení v rozsahu těchto témat:

  • 6h Vznik, funkce a využití Tygřího světa®
  • 6h Osobnost dítěte z pohledu Tygřího světa®
  • 6h Osobnost pedagoga z pohledu Tygřího světa®
  • 6h Komunikační typy
  • 6h Praktické využití získaných znalostí
  • 6h Jak učit/ předávat získané znalosti

  Celkem 36 vyučovacích hodin. Vyučovací hodina má 45 minut.

  Počet studentů ve skupince: max. 10 osob

  Ukončené Osvědčením o absolvování školení

  Cena 12 500,- včetně roční licence k materiálům pro Ambasadory

  Neváhejte mne kontaktovat pro více informací
  nebo zvídavých dotazů :-)