Představte si svět, ve kterém je výchova dětí snadná a hravá.

Svět, ve kterém pedagogové, rodiče a trenéři mohou rozvíjet jedinečnost každého dítěte a zároveň stavět na důvěře.
Takovým místem je Tygří svět®- Svět, který dětem rozumí.

Co Tygří třída přináší do Vaší školky či školy?

UČITEL/PEDAGOG

 • díky aktivitám Tygří třídy lépe pozná KT žáka , jeho osobnost, silné a slabé stránky.
 • Bude vědět, kdo na co dobře slyší, reaguje, tím získá pozornost, rychlejší pochopení učiva.
 • Z toho vyplývají lepší učební výsledky (spokojený žák, učitel i rodič).
 • Učitel bude umět lépe zvládnout třídu, méně se vyčerpá (prevence vyhoření), pocit zadostiučinění.
 • Získá vyšší přirozenou autoritu, vytvoří lepší atmosféru ve třídě = prevence šikany a jiných patologických jevů.
 • Tím, že má se žáky dobré vztahy, svěřují se mu s problémy, které je trápí (možná včasná intervence).
 • Učitel nemusí věnovat tolik energie řešením disciplíny, a tak může naplno využít svoji kreativitu ve vyučovacím procesu.
 • Těší se do třídy, což se pozitivně odrazí nejenom na atmosféře třídy a vzájemných vztahů, ale i školních výsledků.

ŘEDITEL

 • Ředitel nemusí věnovat tolik energie řešením disciplíny s pedagogy v jejich třídách.
 • Má více času na svou práci.
 • Těší se do třídy, což se pozitivně odrazí nejenom na atmosféře třídy a vzájemných vztahů, ale i školních výsledků.

ŽÁK

 • získá pocit, že mu někdo rozumí, co mu pomůže lépe zvládnout nároky školního prostředí.
 • Díky vysvětlování za pomocí KT lehčeji pochopí učivo, bude úspěšný, získá lepší sebeobraz, sebehodnotu a sebevědomí.
 • V osobě pedagoga získá motivátora, důvěrníka, ochránce.
 • Díky dalším aktivitám získá sebekontrolu, respekt druhých, empatii, návod na řešení konfliktů, zvládání stresu, bude se do školy těšit.

TŘÍDA 

 • lepší klima
 • spolupráce
 • respekt
 • prevence šikany
 • inkluze nových žáků

RODIČ

získává spokojenost:

 • že dítě se těší do školy
 • že úspěšně zvládá novou sociální roli a povinnosti
 • že v osobě učitele našli profesionála nejenom po odborné, ale i po lidské stránce.

ŠKOLA

 • bude moderní školou, která bude s dětmi komunikovat na základě poznání jejich světa, komunikačního typu.
 • Zlepší se její výsledky a sociální klima.
 • Získá lepší jméno, rodiče budou mít zájem zapsat tam svoje dítě, škola tím získá více financí.
 • Dětem dá do života nejenom vědomosti, ale co je podstatnější, sociální dovednosti pro lepší fungování ve společnosti.

WORKSHOPY pro MŠ a ZŠ

- uvedení dětí do Tygřího světa® hravou formou pomocí příběhu s Jakubem

- poznání svého Tygra

- poznávání Tygrů kamarádů a jejich jedinečností ve třídě

- propuštění Tygra z klece ven

- zklidnění Tygra

- řešení aktuálních situací pomocí Tygra

jedno setkání (2-3 hodiny) cena 3 500,- pro jednu třídu

Nabídka ročního setkávání a vyladění kolektivu, řešení problémů šité na míru dané třídě

- deset setkávání s aktivitami podporující klima v kolektivu

- proměna třídy v bezpečné a důvěrné místo, kde mi nikdo neubližuje

- nastavení Tygří smečky

- zvýšení sebehodnoty a výjimečnost jedinců

- poznání sebe sama

- nebát se říct svůj názor a říci co potřebuji

- emoční inteligence

- schopnost pracovat v kolektivu a vnímat své okolí

- a mnoho dalšího individuálně, protože každý kolektiv bude mít jinou dynamiku a své potřeby

deset setkání 1 x měsíčně nebo 1 x týdně (celkem až 30 hodin) cena 30.000 ,- pro jednu třídu