Objev svého Tygra

11.01.2024

Znáte svého Tygra a Tygra svých dětí?


Nevíte jakého Tygra?

 
"Tygrologie" je metoda pro komunikaci a rozvoj osobnosti pro děti i dospělé.
Dá se říci, že jde našroubovat na cokoliv - rozvoj osobnosti i potenciálu, emoční inteligenci, pochopení sebe i ostatních lidí. Velice dobrá je pro prevenci šikany a uvolnění napětí.


Tzv. Tygří třída se v praxi na školách velice osvědčila.

 
Žáci:
- získávají pocit, že jim někdo rozumí, což jim pomůže lépe zvládnout nároky školního prostředí
- díky dalším aktivitám získá sebekontrolu, respekt druhých, empatii, návod na řešení konfliktů, zvládání stresu a budou se do školy těšit
- objeví vlastní nastavení, potřeby, individualita každého z nich


Třída:
- zlepší se klima v třídním kolektivu
- kolektiv začne spolupracovat
- rozvíjí se respekt
- prevence šikany
- lehká inkluze nových i "odlišných" žáků
- s každou třídou je odlišná spolupráce zrovna tak, jak je jiný každý kolektiv


Sami se ztrácíte v pracovním kolektivu?

 
Nerozumíte vlastním dětem?


Jste unavení a nepochopení?


Možná, když objevíte svého Tygra a jeho potřeby, vylepší se Vám vztahy a pochopení sebe sama a pochopení okolí.

 
Pracuji s dětských kolektivem od cca 5 let do 1. stupně ZŠ, tedy ve školkách i školách včetně komunitních center.


Nabízím i workshop pro dospělé pro Váš firemní teambuilding a také individuální Tygří rodinné terapie.